Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπάζων, επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και άλλων αντικειμένων σε χαράδρες, ρεματιές και δασικές περιοχές.

Προκειμένου να παταχθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων οι παραβάτες θα τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα και θα διώκονται ποινικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Έδεσσας: 2381350090.