Η ομάδα φωτογραφήθηκε μπροστά στην εταιρεία του χορηγού ΤΕΧΝΙΚΟΥ γραφείου ανελκυστήρων Αφοί ΚΑΜΠΑΪΛΗ