Σας ενημερώνουμε πως η εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης “Παραμύθια από την Έδεσσα και την περιοχή της” και η έκθεση ζωγραφική που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 (Παρθεναγωγείο, Έδεσσα) αναβάλλεται.
Θα σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Σας ευχαριστούμε