ΤΟ ΔΙΕΚ <ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ> ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (για το Α και Γ εξαμ.) ΓΙΑ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 10/9/21,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 9-1.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ; ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ,ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΑΜΚΑ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2381022340