Τις σχολές μπορούν να παρακολουθήσουν νέοι από 18 ετών και πάνω, φτάνει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με υπολογιστές που διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των συνδέσμων Θεσσαλονίκης και Πελοποννήσου.
Ευχαριστούμε
Για τον

ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος
Ανέστης Σαρακινίδης