Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, με τηλεδιάσκεψη, τις παρακάτω συνεδριάσεις:

              Α) Ειδική συνεδρίαση, ώρα έναρξης στις 14:00΄, με θέμα:

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2020 και Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους      2020 Δήμου Σκύδρας.

 

Β) Τακτική συνεδρίαση, ώρα έναρξης στις 15:00΄, με τα εξής είκοσι ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης – κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021. (Λειτουργικές δαπάνες σχολείων)
 2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021 – «Κρατήσεις – φόροι».
 3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021.
 4. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Κολοβού Κυριακής για υπόθεση «ΚΑΡΑΚΑΖΟΓΛΟΥ» ποσού 1.431,00 ευρώ.
 5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικονομικό έτος 2022.
 6. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2022.
 7. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2022.
 8. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.
 9. Έγκριση διενέργειας Κοινωνικής Εκδήλωσης στις 10/12/2021, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία – εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ 15/6473.001 στο όνομα Καρρά Άννα.
 10. Οικονομική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου για τις ανάγκες του συσσιτίου.
 11. Οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ .
 12. Έγκριση της αριθ. 43/2021 Α.Ε.Π.Ζ. για την δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Σκύδρας.
 13. Έγκριση της αριθ. 44/2021 Α.Ε.Π.Ζ. για την μεταφορά θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Σκύδρας.
 14. Έγκριση της αριθ. 45/2021 Α.Ε.Π.Ζ. για κλάδεμα αιωνόβιου πλατάνου Σεβαστιανών.
 15. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 16. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας
 17. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας.
 18. Ανανέωση άδειας επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
 19. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.
 20. Ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση , αίθουσας στο ΔΑΚ Σκύδρας στον αθλητικό σύλλογο ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ  για τις στεγαστικές ανάγκες του συλλόγου.
 21. Ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση , αίθουσας στο ΔΑΚ Σκύδρας στον αθλητικό σύλλογο Σ.Α. Σκύδρας για τις στεγαστικές ανάγκες του συλλόγου.

 

 

                                                                                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ