40 Μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές του Εργαστηριακού Κέντρου – ΕΠΑΛ Έδεσσας θα μετακινηθούν στην Βαρκελώνη της Ισπανίας για δύο εβδομάδες, 5-19 Φεβρουαρίου, για να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Η μετακίνηση γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι μαθητές των τομέων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής θα επιμορφωθούν σε θέματα Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής θα ασχοληθούν με την Ασφάλεια δεδομένων σε Μεγάλες Επιχειρήσεις, οι μαθητές των Τομέων Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και Διοίκησης και Οικονομίας θα μελετήσουν Καινοτόμες Μεθόδους Μεταποίησης, Τυποποίησης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και τέλος, οι μαθητές του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας θα εκπαιδευτούν στην ειδικότητα των  Σχολικών Νοσοκόμων.

 

Όλα τα έξοδα των μαθητών καλύπτονται από το πρόγραμμα.