Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και κάθε ενδιαφερόμενο ότι με βάση την αρ.πρ.32911-24/1/2022 απόφαση του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν.4387/2016(ασφαλισμένων του τ.Ο.Γ.Α.) του Δήμου Σκύδρας στις 31/1/2022.

Μετά την παύση των Ανταποκριτών η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα γίνεται από την Τοπική Διεύθυνση e- ΕΦΚΑ Α΄Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, τηλ. 2381036614-5-6, για απονομές συντάξεων 2381036619, ηλ.δ/ση: [email protected]