Η οικογένεια του Δήμου Έδεσσας είναι φτωχότερη, καθώς ο Παύλος Κληντσάρης δεν είναι πια ανάμεσά μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας εξέδωσε ψήφισμα, που αναφέρονται τα εξής:

«Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καρυδιάς.

Με βάση τα παραπάνω καλώ το δημοτικό συμβούλιο:

  1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του αποβιώσαντος.
  2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
  3. Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114).
  4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας».