Κατά την σημερινή μου επίσκεψη στην Λαική αγορά της Αριδαίας,εξακριβώνεται πανθομολογούμενα η αποδόμηση των λαικών αγορών λόγω των αρνητικών κυβερνητικών αποφάσεων.

Οι επιπτώσεις που ήδη, έχουν δημιουργηθεί, αποδυναμώνουν τις λαικές αγορές που αναγκάζονται να μειώσουν κατά πολύ τις τιμές στα προιόντα τους με  αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Σε μια κρίσιμη στιγμή ωστόσο ,που τα ελληνικά νοικοκυριά ζορίζονται οικονομικά λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα, η κυβέρνηση συνεχίζει να διαλύει τον κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών και την διαχρονική σημασία τους. Βλέποντας συνεχώς εξωγενείς αγορές να επηρεάζουν την τοπική αγορά ,εμείς θα πρέπει να θωρακίσουμε την οικονομία από αυτούς τους παράγοντες.  Πρέπει να υπάρξει κάλυψη της εγχώριας παραγωγής με όσο το δυνατόν περισσότερες εγχώρια παραγόμενες πρώτες  ύλες. Όταν λέμε ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ το λέμε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αγαθών που καταναλώνουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Σε έκτακτες και ακραίες περιπτώσεις όπως την ανατίμηση ,τον Covid κτλ.

Δυστυχώς όμως, μέσω των μέχρι σήμερα ελλειποβαρών και οσφυοκαμπτικών κυβερνήσεων , δεν παράγουμε εν τέλει σχεδόν τίποτα, όχι μόνο καταναλωτικά αγαθά αλλά και είδη αναγκαία για την επιβίωση των Ελλήνων, όπως τα είδη διατροφής.  Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις  υποχρεώνουν τον Έλληνα αγρότη να σταματήσει να καλλιεργεί βασικά είδη για την διατροφή μας και παράλληλα μας υποχρέωσαν να εισάγουμε τα είδη αυτά από άλλα κράτη, έχοντας κάνει τον εαυτό μας στην ουσία υποχείριο των διαθέσεων των εξωγενών πολιτικών παραγόντων.

Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή με στόχο την απαγκίστρωση από τις ανάγκες ξένων αγορών ,έτσι  ώστε να μην χρειάζεται να πέφτουμε θύματα της αγοραστικής αύξησης στην οποιαδήποτε κρίση αλλά να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι τις τιμές σε αυτά τα προιόντα.

Οι λαϊκές αγορές αποτελούν μακροχρόνιο φαινόμενο και κατ’ εξοχήν σημείο οικονομικού-κοινωνικού γίγνεσθαι. Η ύπαρξή της είναι αναγκαία και καθοριστική.