Μία σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι η διαχείριση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, που ξεκίνησε πιλοτικά να λειτουργεί μέσα από τη συνεργασία των Αντιδημάρχων Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Σαμλίδη και Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης κας Μαρούλας Βλάχου – Κατσάρα και των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας.

Το πρόβλημα με τη διάθεση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων είναι οξύ και χρειάζεται ειδική διαχείριση, καθώς οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον και δεν μπορούν να διατεθούν με τα οικιακά απορρίμματα ή την ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων.

Για τον λόγο αυτό υπογράφηκε σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης, η οποία θα παραλαμβάνει τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων και θα τις ανακυκλώνει μετά από ειδική επεξεργασία.

Ειδικές κατασκευές, τύπου κλωβού, τοποθετήθηκαν στο Ριζάρι, την Φλαμουριά, τον Άγρα, την Άρνισσα και την Παναγίτσα, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευασιών και να επεκταθεί στη συνέχεια σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Έδεσσας.

Ο Δήμος Έδεσσας συνεχίζει την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση, με στόχο ένα καλύτερο αύριο!