Ξεκινά η ανέγερση του νέου Νηπιαγωγείου Προμάχων – ένα έργο για το οποίο ο Γιώργος Καρασμάνης δίνει μάχη εδώ και μια πενταετία παρεμβαίνοντας σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας δυσλειτουργίες και εμπόδια κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του προς τους κατοίκους των Προμάχων, για ένα νέο, λειτουργικό, σύγχρονο κτήριο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ¨Κτιριακών Υποδομών¨ Αθανάσιος Γιάνναρης, παρουσία του Πρόεδρου Τιμολέωντα Κατσίπου, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρώην Υπουργό Γιώργο Καρασμάνη ότι – μετά από έγκριση του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή – ¨βγήκε¨ ο προϋπολογισμός του έργου στο 1.460.000 ευρώ και ότι σήμερα, Πέμπτη 24 Μαρτίου, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο για να εγκρίνει και τον Προϋπολογισμό και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. Ενός έργου στην υλοποίηση του οποίου σημαντική υπήρξε η συμβολή του Γενικού Διευθυντή των ¨Κτιριακών Υποδομών¨ Θεόδωρου Κυριαζόπουλου υπό την καθοδήγηση της Διοίκησης.

 

Κατόπιν αυτού, την επόμενη εβδομάδα δημοπρατείται το έργο με την υπογραφή διακήρυξης που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σε επτά (7) μήνες, οπότε και θα υπογραφεί και η σύμβαση της κατασκευής.

 

Αναρτάται ένα από τα δεκάδες δελτία του αρχείο μας που αναφέρονται όλοι εκείνοι με τους οποίους ο Γιώργος Καρασμάνης συνεργάστηκε για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου : https://www.facebook.com/NDkarasmanis/posts/2901600596629517