Σύμφωνα με την Συνταγματική επιταγή(άρθρο άρθρο 21 παρ 5), η Πολιτεία έχει την ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μία αξιόπιστη και σοβαρή δημογραφική πολιτική προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια του έθνους αλλά και της λειτουργίας των βασικών πυλώνων ενός σοβαρού Κράτους(κοινωνικές δομές και κοινωνική συνοχή, εθνική άμυνα, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, εργασία, οικονομική ανάπτυξη). Στην έννοια της Πολιτείας εντάσσονται  και οι τοπικές κοινωνιών(Α΄ και Β΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης) και οφείλει η εκάστοτε Κυβέρνηση να τις εκχωρεί αρμοδιότητες ή/και να τις διευκολύνει προκειμένου να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αντιμετωπίσεως της υπογεννητικότητος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί, είναι αποσπασματικά και αλληλοαναιρούμενα ή καταργούμενα ανάλογα με τις ιδεοληψίες των εκάστοτε Υπουργών και βεβαίως δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε ότι εντάσσονται σε μια σοβαρή δημογραφική πολιτική καθότι δεν υφίσταται τέτοιο θεσμοθετημένο εθνικό σχέδιο.        Πρόσφατο παράδειγμα η ψήφιση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα της δυνατότητος των δήμων να ενισχύουν και τις τρίτεκνες οικογένειες, όπως και τις πολύτεκνες, σύμφωνα με την ψήφιση της τροποποίησης του άρθρου 202 του ν. 3463/2006(Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εν τη πράξει αναιρούν το όποιο ΄΄θετικό΄΄ αποτέλεσμα θα προέκυπτε.

Προκειμένου να αρθεί το πρόβλημα και να γίνει ουσιαστικό το μέτρο ο Δήμος Εδέσσης καθώς και άλλοι δήμοι έγκαιρα πρότειναν προς το Υπουργείο των Εσωτερικών(Υπουργό κ. Βορίδη και Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πέτσα) την τροποποίηση της παρ.2 άρθρου 202 προαναφερομένου νόμο. Προς τιμήν του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πέτσα, προώθησε σχετική τροποποίηση στο νομοσχέδιο που ευρίσκεται στην Βουλή των Ελλήνων και ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο κ. Βορίδης και ο  κ. Σκυλακάκης απέρριψαν την τροποποίηση, διότι δεν μπορεί ΄΄ο δήμος με δικά τους λεφτά΄΄ να κάνουν πολιτική. Και ερωτούμε τον κ Βορίδη και τον  κ. Σκυλακάκη από πού είναι δικά τους τα ευρώ; Από την τσέπη τους και τον ιδρώτα τους;  Ο κάθε δήμος σε συνάρτηση των δυνατοτήτων του και των εσόδων του αποφασίζει με τα συλλογικά όργανά του να στηρίζει δημότες του που όντας κοντά τους γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητος στην τοπική κοινωνία τους.

Κε Βορίδη και κε Σκυλακάκη ΔΕΝ σας ενδιαφέρει το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν σας ενδιαφέρει τι απαιτεί το Σύνταγμα της Ελλάδος. Δεν σας ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδος μας.

Καλούμε,

 τους βουλευτές του νομού Πέλλας άμεσα να απαιτήσουν από τους προαναφερομένους Υπουργούς την προώθηση και ψήφιση της προτεινόμενης τροποποίησης από τον κ. Πέτσα.

Εμείς είμασθε κοντά σε όποιον και όποιους τους ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδος μας και ειδικότερα της τοπικής κοινωνίας, που είναι από μία από τις περιοχές με χαμηλό δείκτη γονιμότητος και πολύ υψηλό το ποσοστό του γηρασμένου πληθυσμού.

 

Είναι αγώνας για τα παιδιά μας που είναι  το μέλλον της πατρίδος μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο