Με σοκ και δέος παρακολουθούμε όλοι την υποθήκευση του μέλλοντος του Δήμου μας, μέσα από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας η οποία αναγνωρίζει την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό των  2.500.000 ΕΥΡΩ στην Εστία Παλλάς Ξενοδοχειακή-Κατασκευαστική ΑΕ της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι κ. Σταυρακίδης.

Η Κοινωνία σε Κίνηση έχοντας πλήρη συναίσθηση του θεσμικού της ρόλου και της σοβαρότητας της κατάστασης, διαισθανόμενη που θα οδηγούσαν τα γεγονότα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα απέφυγε  την αναζήτηση ευθυνών.

Με τη δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη επιλέξαμε συνειδητά τη στάση αυτή, ώστε να μη χρησιμοποιηθούν οι τοποθετήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επιχείρημα της αντίδικης πλευράς  αποδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο  τις θέσεις του Δήμου μας, παρόλο που λάθη και παραλείψεις της διοίκησης ήταν γνωστά.

Αναμένουμε την αυτονόητη πρόσκληση από το Δήμαρχο κ. Γιάννου προς τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων για ενημέρωση, καθώς θεωρούμε απαράδεκτο να μας γνωστοποιείται η δυσμενής αυτή εξέλιξη από ενημερωτικό μέσο του νομού μας!

Καλούμε το Δήμαρχο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όπως έπραξε και η Κοινωνία σε Κίνηση.

Κοινωνία σε Κίνηση