Εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και της κεντρικής νησίδας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 26 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022. 

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και της κεντρικής νησίδας από χώματα, σκουπίδια και χαλαρά υλικά στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, στο τμήμα από τον κόμβο Κ2 έως τον Ι/Κ Σίνδου και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας.

          Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 26 Μαΐου  έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ.  και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για την Πέμπτη 26 Μαΐου και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 οι εργασίες θα εκτελεστούν στα ερείσματα δεξιά, από τον Ι/Κ Σίνδου έως τον Κ2, στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη.

          Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.