Και η διοίκηση της Περιφέρειας δυσανασχετεί στη μορφή χιονοστιβάδας που παίρνουν οι εγκρίσεις φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά δεν θέλει να αναλάβει πρωτοβουλίες!

Απάντηση σε ερώτηση της παράταξης “Κοιτάμε Μπροστά”

Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από την εκτεταμένη αδειοδότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και κυρίως από Φ/Β, σε απλή γεωργική γη αλλά και σε γη υψηλής παραγωγικότητας, έχουν να κάνουν με την μείωση των εκτάσεων αγροτικής εκμετάλλευσης (καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια, κλπ), τις επιπτώσεις σε λοιπές αγροτικές δραστηριότητες (μελισσοκομία, κλπ) και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας των αγροτικών περιοχών και του τοπίου” αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας κ. Γιουτίκας στην απάντησή του σε σχετική ερώτηση της παράταξης “Κοιτάμε Μπροστά”, η οποία είχε ως θέμα τη μορφή χιονοστιβάδας που έχουν πάρει οι εγκρίσεις φωτοβολταϊκών σταθμών στον κάμπο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Η απάντηση συνεχίζει αναφέροντας ότι “Το πρόβλημα εντοπίζεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες αλλά περισσότερο στον βορειοδυτικό τομέα της Περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη αποσταλεί στον Υπουργό ΥΠΕΝ σχετικό έγγραφο για τα προβλήματα της ΠΕ Πέλλας (αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 544935/512/1-9-2021), ζητώντας την επανεξέταση των προϋποθέσεων αδειοδότησης των Φ/Β σταθμών και καθορισμό ζωνών εγκατάστασης τους, λαμβάνοντας υπόψη την φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής”.

Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση της Περιφέρειας έχει εντοπίσει το πρόβλημα, αν και περιορίστηκε να αναφερθεί μόνο στα προβλήματα της ΠΕ Πέλλας. Μάλιστα τονίζει καταληκτικά ότι “Η ΠΚΜ σε περίπτωση έναρξης διαβούλευσης για την τροποποίηση του ΕΧΠ, θα συμμετέχει ενεργά με προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό της εγκατάστασης Φ/Β πάρκων σε απλή γεωργική γη αλλά και σε γη υψηλής παραγωγικότητας”. Δηλαδή, δεν πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίες ως τότε, όπως είχαμε ζητήσει προσωπικά από τον κ. Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Καλούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά τη διοίκηση της Περιφέρειας να προβεί σε άμεσες ενέργειας για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται και έχει αντίκτυπο στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας, δηλώνοντας και πάλι ότι θα σταθούμε αρωγοί σε οποιαδήποτε διεκδίκηση προς την κεντρική διοίκηση και σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία