Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας , Ιορδάνη Τζαμτζή πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των Γεωργικών Μεταποιητικών Βιομηχανιών (Κονσερβοποιία – Βαθειά Κατάψυξη) της Πέλλας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της ρύπανσης εξ αιτίας της ανεπαρκούς  λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, σε ορισμένες  βιομηχανίες.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους του ο κ. Τζαμτζής, αναφέρθηκε στα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια σχετικών ελέγχων, τα οποία οφείλονται είτε στην κακή διαχείριση των συστημάτων βιολογικού καθαρισμού  είτε στην ανεπάρκειά τους σε σχέση με τη δυναμικότητα των επιχειρήσεων.

Αφού παρέθεσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν αλματώδη επιβάρυνση των λυμάτων, στα 7 από τα 12 εργοστάσια που λειτουργούν στην Πέλλα, ξεκαθάρισε ότι θα αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα, θα μειωθεί η παραγωγικότητα σε περιπτώσεις ανεπαρκούς βιολογικού καθαρισμού  και θα υπαχθούν τα εν λόγω εργοστάσια σε καθεστώς ανασυγκρότησης του συστήματος.  

«Είναι μεγάλη η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και σαφείς οι οδηγίες μας, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων» τόνισε ο κ. Τζαμτζής και διευκρίνισε ότι «από την πλευρά της η Αντιπεριφέρεια Πέλλας εκπονεί εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού των αυλάκων, που μεταφέρουν τα λύματα, και σκοπεύει να εντείνει τους ξαφνικούς και εκτεταμένους ελέγχους».

 

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών επαίνεσαν την πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ι. Τζαμτζή να τους προσκαλέσει για να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά όλοι μαζί, ένα ζήτημα που αποδεικνύεται κοινό για όλους.

Οι επιχειρηματίες δήλωσαν πρόθυμοι να επενδύσουν σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού, δεδομένου ότι υπάρχει πίεση διεθνώς για το πράσινο πιστοποιητικό στην ταυτότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Αναδείχθηκαν επί μέρους προβλήματα όπως οι βλάβες που παρατηρούνται σε μεγάλου μήκους αγωγούς και προτάθηκε η δημιουργία ενδιάμεσων υποσταθμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τη λειτουργία των συστημάτων βιολογικού καθαρισμού .

Οι συμμετέχοντες πρότειναν τη δημιουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από λύματα,

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των εργοστασίων και την ενίσχυση του δικτύου ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΗΕ. Ο κ. Τζαμτζής χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες τις προτάσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αρνηθεί τη βοήθειά του σε κανέναν,  αλλά αντίθετα θα ηγηθεί των προσπαθειών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι εκπρόσωποι των εταιριών: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Χ. Ανθυμίδης,  ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. Ν. Τζιμούρτος , ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε. Α. Φαίδωνος,  SALIKOM S.A. Π. Λούσης, ΦΡΟΥΜΕΝΤΑ ΑΕΒΕ, Ν. Καλπακίδης, Α.Σ. ΠΕΛΛΑΣ, Μ. Αμπεριάδης, ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε.. Π. Λαμπρίδης.

Από πλευράς Π.Ε. Πέλλας συμμετείχαν ο Διευθυντής Διευθ. Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Γ. Παπαδόπουλος, ο προϊστάμενος του τμήματος Βιομηχανίας, Ιωάννης Πατσιάς , ο προϊστάμενος τμημ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομιας, Σ. Αργυράκης και η Ε. Τσάνη από το τμήμα χορήγησης αδειών.