Άδειες υπαίθριου εμπορίου

 

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι

αρμόδια υπηρεσία για

έκδοση αδειών, χορήγηση θέσεων, παραχώρηση νέων θέσεων, ανανέωση και μεταβίβαση αδειών υπαίθριου εμπορίου

(λαϊκών αγορών και πλανοδίου)

είναι η Περιφέρεια (Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ)

σύμφωνα με την περ .β, παρ.3, άρθ. 28, ν.4933/22

 

Υφιστάμενες άδειες παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4849/21 (δηλαδή 01.02.2022), μπορούν να ανανεωθούν μέχρι τις 31/7/2022 (άρθρο 17, Ν.4849/21), διαφορετικά οι άδειες αυτές  καταργούνται οριστικά (άρθρο 66 παρ.2 περίπτ.γ’ Ν.4849/21).

 

Περισσότερες πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα τηλέφωνα 23813-51342 και 23813-51351