Σας ενημερώνουμε ότι η Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, στα πλαίσια της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, παρέλαβε:

-δύο (2) πολυμετρικά μόνιτορ,

-ένα (1) φορητό μόνιτορ με τροχήλατη βάση,

-πέντε (5) παλμικά οξύμετρα,

-τρία (3) μόνιτορ μεταφοράς και

-τρία (3) λαρυγγοσκόπια με πέντε λάμες.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Έδεσσας θα συνεχίσει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας  όλους τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των πολιτών.

 

Από τη Διοίκηση της Ν.Μ. Έδεσσας