Οι εγγραφές του Δ.ΙΕΚ. Γ.Ν. Έδεσσας – Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ξεκινάνε την 1η Σεπτεμβρίου

Τηλ: 2381022340

email: [email protected]

Διεύθυνση: Φιλίππου 37 – 58200 – Έδεσσα