Και φέτος γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στο τέλος μιας πανδημίας η οποία μας κόστισε ως κοινωνία και ως πλανήτη σε όλα τα επίπεδα. Η όλη αυτή δοκιμασία μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε εκ βάθρων την σχέση μας με την φύση. Η καταστροφή των δασικών εκτάσεων, η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα στην φύση, η αλόγιστη κατασκευή οδικών αρτηριών και κατασκευών καθώς και το εμπόριο άγριων ειδών σε περιοχές του πλανήτη, οδήγησαν στην μεταπήδηση παθογόνων μικροβίων και ιών στον ανθρώπινο πληθυσμό. Ο ιός COVID-19 αποτελεί μία παγκόσμια επίπτωση της συστηματικής καταστροφής των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με την σημερινό παγκοσμιοποιημένο μοντέλο οικονομίας.


Η αλόγιστη χρήση και κατάχρηση των φυσικών πόρων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση και ρύπανση των υδάτινων αποθεμάτων, η ανορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, οι διαρκείς πιέσεις πάνω στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση των γεωργικών εδαφών και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και την οικονομία, είναι μόνο μερικές εκφάνσεις των κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων που αναζητούν λύσεις, πράσινες λύσεις για ένα καλύτερο αύριο και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους και τις μελλοντικές γενιές.

Το γραφείο τύπου της παράταξης