Η Διοίκηση της ΝΜ Γιαννιτσών εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την σημαντική δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και στην Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας για την επιλογή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών ως αποδέκτη μέρους της σημαντικής αυτής δωρεάς προς τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.  Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην οποία περιλαμβάνονται:

  • Ένα ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
  • 7 Αναπνευστήρες τύπου ΜΕΘ
  • 5 Μόνιτορ ελέγχου ζωτικών λειτουργιών ΜΕΘ
  • 2 Κλίνες τύπου ΜΕΘ με αερόστρωμα
  • 9 παλμικά οξύμετρα
  • Ένα φορητό μόνιτορ με τροχήλατη βάση
  • 5 μόνιτορ μεταφοράς ελέγχου ζωτικών σημείων
  • 7 λαρρυγκοσκόπια με 5 λάμες
  • 3 video λαρρυγκοσκόπια με λάμες

 

Ο παραπάνω ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ενισχύει ακόμα περισσότερο τις υποδομές και το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στους ασθενείς από κάθε αιτία του πληθυσμού ευθύνης της ΝΜ Γιαννιτσών.

                    

 
 

 

 

 

 

 

                                                                         Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                 του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

                                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ