ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: «Προτείνουμε τη λύση της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης για να μην επιβαρυνθούν οι δημότες»

 

 

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας μεταξύ των άλλων συζητήθηκε προς ψήφιση η εισήγηση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου μας» με λήψη δανείου 6.000.000€

Οφείλουμε να φέρουμε σε γνώση των Δημοτών μας τη στάση που τηρήσαμε ως παράταξη «Πέλλα Μπροστά».

Καταρχήν η εκτέλεση ενός έργου που θα έφερνε πολλαπλά οφέλη προς του Δημότες μας βρίσκει σύμφωνους. Τη στιγμή που γειτονικοί μας Δήμοι έχουν εδώ και χρόνια προχωρήσει στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και έχουν εξοικονομήσει τεράστια ποσά ειδικότερα μετά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε.

Με αυτό που διαφωνούμε όμως κάθετα, είναι να εγκρίνουμε τη σύναψη δανείου ύψους 6.000.000,00€ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων τη στιγμή που προεκλογικά αφορίσαμε τα δάνεια των Καποδιστριακών Δήμων.

Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και να μην προχωρήσουμε στη λήψη δανείου 6.000.000€ που θα επιβάρυνε τους Δημότες. Και η λύση βρέθηκε στην κατάρτιση Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.

Η Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) και ειδικότερα ως Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, γίνεται με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου. Ο Δήμος Πέλλας, στην περίπτωση αυτή, θα έχει ως όφελος την Εγγυημένη Απόδοση (περίπου 30% επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου. Επίσης μια άλλη παράμετρος είναι ότι ο Δήμος θα εξοικονομήσει και το κόστος για τη συντήρηση δώδεκα ετών όλου του δικτύου με τα φωτιστικά led.

Γίνεται άμεσα αντιληπτό η διαφορά φιλοσοφίας που έχουμε, με δεδομένο ότι για ένα τέτοιο έργο μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης και όχι αυτό της δανειοδότησης. Σίγουρα όμως θα έπρεπε να είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο μας εδώ και πολλά χρόνια και έτσι θα ήταν θωρακισμένος από την ενεργειακή κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Για παράδειγμα δεν αξιοποιήσαμε τις ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημοσίων Κτιρίων ούτε και την τοποθέτηση ενδεχομένως φωτοβολταϊκών συστημάτων για netmetering.

Στοιχεία Επικοινωνίας με το συνδυασμό «Πέλλα Μπροστά»:

[email protected]www.facebook.com/pellamprosta