Σας γνωστοποιούμε ότι, μετά τις Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Νομού Πέλλας που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιουλίου 2022 στα γραφεία του Συνδέσμου, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα στις 14 Ιουλίου 2022, έχει ως έξης:

Πρόεδρος                            :  Νάστος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος                      :  Βάσσος Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας                 :  Δαχής Χρήστος

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας    :  Κατσάρας Νικόλαος

Ταμίας                                 :  Βατάλης Νικόλαος

Αναπλ. Ταμίας                    :  Αργυρόπουλος Αθανάσιος

Δημ. Σχέσεων                     :  Δημητριάδης Λάζαρος

 

φώτο αρχείου

 

Με τιμή το νέο Δ.Σ.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                 ΔΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ