Με τον Γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαγιαννίδη, είχε χθες Πέμπτη συνάντηση ο Γιώργος Καρασμάνης.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα έργα αγροτικής οδοποιίας στον Νομό μας που ήδη έχουν αξιολογηθεί υπό τη καθοδήγηση και την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα και τα οποία είναι:

  1. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τσάκων Αλμωπίας, προϋπολογισμού 267.848,16.
  2. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Βορεινού Δήμου Αλμωπίας, προϋπολογισμού 215.244,89.
  3. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Οικισμού Χρύσας της Τοπικής Κοινότητας Τσάκων του Δήμου Αλμωπίας, προϋπολογισμού 594.341,54.
  4. Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πέλλας, προϋπολογισμού 992.330,27.
  5. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Ανύδρου, Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας, προϋπολογισμού 326.000.
  6. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Καλής, Καλλίπολης, Προφήτη Ηλία Δήμου Σκύδρας, προϋπολογισμού 394.000.
  7. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Ριζού Δήμου Σκύδρας, προϋπολογισμού 450.000.
  8. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κοινοτήτων Καλύβια, Άσπρο Δήμου Σκύδρας, προϋπολογισμού 317.000.
  9. Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Κοινοτήτων Δάφνης, Καλυβίων, Προφήτη Ηλία Δήμου Σκύδρας προϋπολογισμού 470.960. (*Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα και ότι από πλευράς Γενικής Γραμματείας ΥΠΑΑΤ και σε συνεννόηση με τον Δήμο Σκύδρας καταβάλεται προσπάθεια να ξεπεραστεί).

Τα παραπάνω έργα έχουν προκηρυχθεί με το μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα – προέκταση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που εκπονήθηκε επί υπουργίας Γιώργου Καρασμάνη. Να σημειωθεί ότι ο πρώην Υπουργός ήταν αυτός που για πρώτη φορά εκχώρησε στις Περιφέρειες 1 δις 800 εκατομμύρια κοινοτικού πόρους για μικρά έργα όπως, πχ, αγροτική οδοποιία, μικρά αρδευτικά έργα, leader κλπ.

Ο πρώην Υπουργός μαζί με τον Γενικό Γραμματέα είχαν κατά τη χθεσινή συνάντησή τους και απ’ ευθείας επικοινωνία με τους Δημάρχους, από τους οποίους ζήτησαν – μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου από την Γενική Γραμματεία – εντός πενθημέρου να αποστείλουν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου τα έργα να προχωρήσουν.

Στην ίδια συνάντηση έγινε κουβέντα και για τα αρδευτικά έργα μέχρι 2.200.000 και για ένταξή τους στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και στο Μέτρο 4.3.1. Έργα των οποίων η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από το τέλος Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους:

Μεταξύ αυτών:

Α)  Η αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 623.520,54

Β)  Αυτοματισμός – εξοικονόμηση ενέργειας – έλεγχος διαρροών των δικτύων άρδευσης Δήμου Έδεσσας με επιλέξιμη δαπάνη 2.198.920,54.

Γ)  Συστήματα αυτοματισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης, με επιλέξιμη δαπάνη 2.198,905,24.

Δ)  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αρδευτικών υποδομών Δήμου Πέλλας, με επιλέξιμη δαπάνη 2.198.963,80.

Ε)  Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου, διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΓΩΕΒ (Μπάλιτσα – Μ1- Μ2- Μ2 – Μ3 – Μ4) επιλέξιμης δαπάνης 2.199.854,24.

Ζ)   Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου, διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης ΓΩΕΒ (Μπάλιτσα – Μ5- Μ6- Μ7 – Μ8) επιλέξιμης δαπάνης 2.199.854,24

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.620.118,58

Επίσης έγινε συζήτηση για το Φράγμα Αλμωπαίου, του οποίου η δαπάνη κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας θα ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για το αρδευτικό δίκτυο και για το κυρίως φράγμα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων.

Πρέπει βέβαια να υπογραμμιστεί ότι, ένθερμος υποστηρικτής όλων αυτών των έργων είναι ο γείτονας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, δεδομένου και του γεγονότος ότι αυτά τα έργα είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.