Πλησιάζοντας τα τριάντα χρόνια προσφοράς στην πολιτιστική ζωή της περιοχής μας το Δημοτικό Ωδείο, με απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στην προμήθεια μίας Μαρίμπας 43 Adams Concert σημαντικής αξίας, ώστε να αναβαθμιστούν οι σπουδές στο τμήμα Κρουστών.  Πλέον θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν σε ένα ιδιαίτερό όργανο της κατηγορίας των κρουστών και να αποκτήσουν πτυχίο ή δίπλωμα.

Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική απήχησή που έχει το 2ο Summer Music & Art Camp που υλοποιείται από το Δημοτικό Ωδείο Έδεσσας με περισσότερους από 60 μαθητές να συμμετέχουν στις μουσικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητές. Καθημερινά οι ομάδες του  “Do”, για παιδιά ηλικίας πέντε και έξι ετών, του “Re” για παιδιά ηλικίας επτά, οκτώ και εννιά ετών, του  “Mi” για παιδιά ηλικίας δέκα, έντεκα και δώδεκα ετών, του “Fa” για εφήβους ηλικίας δεκατριών, δεκατεσσάρων και δεκαπέντε ετών – μέση εφηβείας, του “Sol” για εφήβους ηλικίας δεκαέξι, δεκαεπτά και δεκαοκτώ ετών, του “La” Τμήμα ενηλίκων 18+  και του του “Si” Τμήμα ενηλίκων 29+,   έχουν την δυνατότητα για μία πρωτότυπη προσέγγιση μουσικής και τεχνών σε ένα σχολείο τεχνών καθ’ όλη την διάρκεια του Ιουλίου, πέντε ημέρες εβδομαδιαίως.

Κάθε ηλικία άνω των 5, έχει την δυνατότητα  να ανακαλύψει τα μουσικά όργανα, να τραγουδήσει σε φωνητικά σύνολα και να μυηθεί στις παραστατικές τέχνες. Θεατρικό παιχνίδι, θεατρική αγωγή, χορευτικά γκρουπ και μουσικό θέατρο ολοκληρώνουν το θερινό εργαστήρι.