Μία σημαντική επιτυχία της ΔΕΥΑ Έδεσσας είναι η ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Έδεσσας» στον άξονα «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.383.404,67€ και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 250kW στον βιολογικό καθαρισμό Έδεσσας και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συνόλου των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ.

«Η μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΥΑ, με την παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες – καταναλωτές αποτελούν τα ζητούμενα για τη ΔΕΥΑ Έδεσσας. Όλες οι ενέργειές μας κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής μας» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας και Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Χατζόγλου.