Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής: “Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, μετά την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του έτους 2022, παρατείνεται η συλλογή δειγμάτων θανατωμένων κόκκινων αλεπούδων, η οποία θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2022 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος καθορίζονται στην υπ’ αριθ.

488/68659/15.03.2022 απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΚ2Τ4653ΠΓ-ΥΛΒ). Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός αλεπούδων ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που πρέπει να εξετασθούν μετά τους εμβολιασμούς της άνοιξης 2022 είναι: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 40, Π.Ε. Ημαθίας: 14, Π.Ε. Κιλκίς: 99, Π.Ε. Πέλλας: 84, Π.Ε. Σερρών: 118. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1066/193557/07.07.2022 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. «… και για το έτος 2022 προβλέπεται οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θήρας) να επιχορηγηθούν με το ποσό των 50€ (ευρώ) για κάθε αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2022, στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη Λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές”.