Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 κι  ώρα 20:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω επτά θέματα:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2022.

2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 545.009,94€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων έτους 2022.

3.΄Εγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022.

4.Δωρεάν παραχώρηση του γηπέδου Πετριάς (γήπεδο ποδοσφαίρου) στον αθλητικό εκπολιτιστικό σύλλογο «Νέος Πυρσός» για τις προπονητικές και αγωνιστικές ανάγκες.

5.Ορισμός εκπροσώπου από το Δ.Σ. (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός) για τη διοικητική παραλαβή του έργου  «Ασφαλτόστρωση οδού στην Κοινότητα Ριζού».

6.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Φο.Δ.Σ.Α.

7.Συζήτηση για αίτημα παραχώρησης τμήματος 732 τ.μ. από το Α.Τ. 228 Αγροκτήματος Νέας Ζωής  επί του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο ύδρευσης.