Ο Γιώργος Καρασμάνης επισκέφθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά Δημήτρη Βαφειάδη, τον Διευθυντή Βασίλη Χατζηπαπά και το μέλος της Διοίκησης Στέργιο Παπαπαναγιώτου, το αντλιοστάσιο Αραβησσού, σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την βλάβη στη λειτουργία των δύο αντλιών του, οι οποίες εξυπηρετούν την άρδευση του δικτύου ΤΟΕΒ του Π. Μυλοτόπου.

Αποφασίσθηκε, ότι η μία αντλία αντικαθίσταται και θα τεθεί σε λειτουργία άμεσα μεθαύριο Τετάρτη, ενώ η δεύτερη καινούργια αντλία θα τεθεί σε λειτουργία την άλλη εβδομάδα, δίνοντας λύση και καλύπτοντας το σύνολο του νερού που χρειάζεται για τις ανάγκες του ο ΤΟΕΒ Π. Μυλοτόπου.

Ταυτόχρονα, με πρόταση του πρώην Υπουργού, αποφασίσθηκε τον χειμώνα να αντικατασταθούν και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) αντλίες με νέου τύπου, με σκοπό το αντλιοστάσιο της Αραβησσού να συνεχίσει την λειτουργία του απρόσκοπτα.

Ο Γιώργος Καρασμάνης θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του.