Τρεις προτάσεις – παρεμβάσεις από τον Βουλευτή Πέλλας.

Δήλωση αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο ζήτημα της εμπορίας του συμπύρηνου ροδακίνου έκανε ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης.

«Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά γινόμαστε μάρτυρες των έντονων προβλημάτων που επικρατούν στη διακίνηση και εμπορία του συμπήρυνου ροδακίνου, και όχι μόνο.

Φέτος μάλιστα, εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων (παγετός Άνοιξης 2021, φετινή οψιμότητα παραγωγών και ευνοϊκή συγκυρία απουσίας μεγάλων ζημιών από καιρικά φαινόμενα), το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο από κάθε άλλη χρονιά. Τελικός χαμένος της υφιστάμενης κατάστασης, και πάλι, ο παραγωγός, που βλέπει το προϊόν του να πληρώνεται πολύ χαμηλότερα από αυτά που αξίζει.

Η επανάληψη του φαινομένου είτε σε μικρή είτε σε μεγαλύτερη, όπως φέτος, ένταση, επιτάσσει την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνολική και οριστική διευθέτηση του προβλήματος, την οποία πρέπει να βασίσουμε στην ευημερία πρώτον, της καλλιέργειας, δεύτερον, των ίδιων των ροδακινοπαραγωγών αλλά και τρίτον, της μεταποιητικής και εξαγωγικής δραστηριότητας. Έτσι θα αποκτήσουμε έναν υγιή, και κερδοφόρο για όλους, κύκλο δραστηριότητας γύρω από το συμπυρηνο ροδάκινο.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει παρέμβαση από πλευράς κυβέρνησης, ώστε στα πρότυπα των ευρωπαϊκών οδηγιών και των κανονισμών, να υιοθετηθούν κανόνες που θα ορίζουν τις διαδικασίες και θα διαφυλάξουν το μέλλον της καλλιέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό με επιστολή μου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεωργαντά κατέθεσα τρεις συγκεκριμένες προτάσεις – παρεμβάσεις:

Πρώτη παρέμβαση: Θεσμοθέτηση συμφωνητικού πώλησης και αγοράς προϊόντων, με υποχρέωση ανάρτησης στο TAXIS σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της συγκομιδής. Αναλυτική αναφορά τιμών και ποσοτήτων σε συνάρτηση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (γραμμάρια, επίπεδο ωρίμανσης, εξωτερική εικόνα) και με πρόβλεψη ρήτρας τυχόν αθέτησης της συμφωνίας ενός από τα δύο μέρη του συμφωνητικού (παραγωγού – έμπορου/μεταποιητή).

Δεύτερη παρέμβαση: Οργάνωση και προώθηση της διακίνησης των προϊόντων μέσω συνεταιρισμών, ομάδων  παραγωγών και πιστοποιημένων εμπόρων, οι οποίοι θα συνάπτουν το παραπάνω συμφωνητικό και βάσει αυτού θα διεκπεραιώνονται τα στάδια ορισμού τιμής και παράδοσης – παραλαβής.

Τρίτη παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικών χεριών στη συγκομιδή των προϊόντων αλλά και στη μεταποίηση, με διακρατικές συμφωνίες για εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες με παράλληλο εξορθολογισμό και προσαρμογή  των ενισχύσεων σε ανέργους και ευάλωτους πολίτες.

Με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων είναι βέβαιο ότι μπορούμε να πετύχουμε τη συνολική ρύθμιση του ζητήματος, να δώσουμε νέα ώθηση στην καλλιέργεια και βέβαια να μεριμνήσουμε ώστε να μην χαθεί ο πλούτος και η υπεραξία που δημιουργεί, όχι μόνο το ροδάκινο, αλλά και όλα τα εξαιρετικής ποιότητας φρούτα που παράγονται, όχι μόνο στην Πέλλα, άλλα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μόνο με προτάσεις και υιοθέτηση νέων και σύγχρονων πρακτικών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οριστικά το πρόβλημα. Έτσι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, μακριά από λαϊκισμούς που επαναλαμβάνονται μονότονα χρόνια τώρα και δυστυχώς το μόνο που εξυπηρετούν είναι τη διατήρηση της υφιστάμενης απαράδεκτης κατάστασης, με ζημιωμένο πάντοτε τον καλό αγρότη – παραγωγό.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι βέβαιο ότι, όπως αντιμετώπισε τις ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2021, δίνοντας προκαταβολές, αποζημιώνοντας στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της αποζημίωσης μέσα στο 2021, θα εξετάσει το ζήτημα και θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, πάντοτε με γνώμονα το όφελος των παραγωγών.

Σε μια εξαιρετική δύσκολη περίοδο για τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής που φέρνει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση αλλά και τις δυσκολίες που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και το ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών στεκόμαστε δίπλα στον αγροτικό κόσμο με ουσιαστικές προτάσεις».