(πατήστε το link και γνωρίστε το συγκεκριμένο βιβλίο ξεφυλλίζοντας κάποιες από τις σελίδες του)
Ο/Η μαθητής/μαθήτρια: Κατηγοριοποιεί και αξιολογεί τις γνώσεις του/της στη διδακτέα – πανελλαδικά εξεταστέα ύλη (ανά μάθημα).
Ο/Η εκπαιδευτικός: Ελέγχει τις γνώσεις των μαθητών/μαθητριών εντοπίζοντας τα κενά και τις αδυναμίες τους.
Περιλαμβάνει (ανά μάθημα):
1. Ορισμούς
2. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
3. Ερωτήσεις σωστού – λάθους (Σ-Λ)
4. Συμπλήρωση κενών
5. Αντιστοιχίσεις
Στην αρχή κάθε μαθήματος δίνεται, ενδεικτικά, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα σκίτσο, ένα κείμενο ή απόσπασμα κειμένου (λογοτεχνικό ή μη), ένα ποίημα, ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας κ.λπ., ως κίνητρο για περαιτέρω στοχασμό.