Οι βουλευτές Δελής Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα και Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το ψήφισμα συλλόγων, φορέων και ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Νομού Πέλλας, στο οποίο αναδεικνύουν τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά στην ειδική αγωγή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την επαγγελματική αποκατάσταση, την προσβασιμότητα, την κοινωνική αποδοχή και ένταξη των αναπήρων και ζητούν  άμεση ικανοποίηση των  αιτημάτων  τους.

 

 

 

Αθήνα 04/08/2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές