Στην Ημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 & την Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι Αλμωπίας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής.

Στην εισήγηση του ο κ. Τζαμτζής ανέφερε τα εξής:

 

Τριάντα ένα (31) χρόνια συμπληρώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο, από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Τριάντα ένα χρόνια η ελληνική ύπαιθρος ζωντανεύει, με συνεχείς και αδιάλειπτες  δράσεις, που έχουν στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων προκλήσεων που απασχολούν τις αγροτικές περιοχές.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης συνεισφέρουν δυναμικά στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, εμψυχώνουν και στηρίζουν τον πολίτη της υπαίθρου, συμβάλουν στοχευμένα στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων μέσω της χρήσης των διαθέσιμων αναπτυξιακών μέσων.  Το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (CLLD/LEADER) , ειδικότερα σε περιόδους κρίσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να γίνονται πιο ανθεκτικές στις προκλήσεις,  με επενδύσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής.

Η κυρίαρχη αντίληψη ότι η Ύπαιθρος ταυτίζεται με τον Αγροτικό Τομέα, στο παρελθόν οδηγούσε στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης με κλαδικό χαρακτήρα και αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη της Γεωργίας.

Προφανώς μία μονοδιάστατη αγροτική πολιτική δεν είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη δεν εκλαμβάνει πλέον την ύπαιθρο σαν ένα γεωγραφικό χώρο όπου ζουν «χωρικοί», χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες και διεκδικήσεις, αλλά αγρότες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνθρωποι που επιλέγουν την ύπαιθρο συνειδητά και όχι καταναγκαστικά. Γύρω τους υπάρχουν πολύτιμοι φυσικοί πόροι που χρειάζονται προστασία και αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες , πέραν της αγροτικής ενασχόλησης.

 

Η  ύπαιθρος έχει αλλάξει σημαντικά και η παγκοσμιοποίηση στον τομέα της γεωργίας αύξησε την πίεση για άνοιγμα των αγορών.

Το έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον αποτελεί πεδίο διαμόρφωσης νέων στόχων και επιδιώξεων. Τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία, απαιτούν σύγχρονες προσεγγίσεις και συνέργειες, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των περιοχών παρέμβασης.

Ο αγροτικός τομέας διασυνδέεται πλέον με το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, ενδυναμώνοντας την εξωστρέφεια και την τοπική ταυτότητα . Καταγράφεται η τάση επιστροφής των νέων στην ύπαιθρο και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή με ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Η στρατηγική ανάπτυξης τείνει να διαμορφώνεται πλέον με αυτά τα δεδομένα, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους ίδιους τους κατοίκους της υπαίθρου.

Δημιουργούνται έτσι ανάλογες συνέργειες.

Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Ενισχύονται υποδομές και υπηρεσίες.

Υποστηρίζονται η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα.

Και εφαρμόζονται άϋλες παρεμβάσεις σε σχέση με τη δικτύωση των τοπικών κοινοτήτων.

 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, υλοποιεί επενδύσεις, εκατοντάδων εκατομμυρίων, χάρη στα ισχυρά Χρηματοδοτικά εργαλεία  που στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής. Εστιάζει στις αγροτικές περιοχές και λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της Περιφέρειας .   Παρέχει την «ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυσχιδή χαρακτήρα,. Μεθοδευμένα σχεδιάζονται και υλοποιούνται τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές, με τη συμμετοχή των εταίρων, οικονομικών και κοινωνικών φορέων που οδηγούν με σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική.

Στην Πέλλα τα στελέχη της Αναπτυξιακής  έχουν μακρόχρονη εμπειρία και  αξιολογούνται πολύ θετικά ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων. Η Αναπτυξιακή Πέλλας λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη που εμπνέει και ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας, για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Χάρη στην ορθολογική αξιολόγηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, η Ομάδα Τοπικής Δράσης προωθεί την Τοπική Ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την καινοτομία και τις  δεξιότητες των κατοίκων, στην ύπαιθρο της Πέλλας.

Εμείς, ως Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, συμμεριζόμαστε απόλυτα το όραμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ΚΑΠ και ειδικότερα της παρέμβασης LEADER . Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει κατευθύνονται σε μια βιώσιμη ύπαιθρο,  με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τη μεταποίηση.

Προτείνουμε τη βελτίωση της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών χρηματοδοτήσεων, που κατευθύνονται στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στοχεύουμε στην τοπική ανάπτυξη σε τομείς κρίσιμους για την οικονομία.  Επιδιώκουμε την άμβλυνση των ανισοτήτων, που έχουν το χαρακτηριστικό της γεωγραφικής διασποράς.

Προσβλέπουμε στη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία  θέσεων εργασίας, που είναι και το κύριο ζητούμενο.

Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για συνεχή και ανοιχτό διάλογο.

Συνεργαζόμαστε πρόθυμα σε κάθε νέα οπτική, που χαράσσει μια καινοτόμα στρατηγική για την πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας.»