Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας, με βάση την πρόσκληση (αρ.πρ.8381/7-9-2022) του Προέδρου της Ευστάθιου Ανδρεάδη, πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 κι ώρα 19:00’ με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 του Δήμου Σκύδρας.

2.Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Σκύδρας.

(Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 κι ώρα 19:00΄).