Σήμερα, 05/09/2022, η παιδική παράσταση Αστρέλια θα γίνει στον χώρο της Νομαρχίας και όχι στο ανοιχτό θέατρο της Γαβαλιώτισσας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
Έναρξη παράστασης: 21:00