Το ηρωικό ΌΧΙ του πανάξιου αρχηγού όλων των Ελλήνων Ιωάννη Μεταξά πιο διαχρονικό από ποτέ. Οφείλουμε να αφυπνίσουμε την εθνική μας συνείδηση και την ηθικόπνευματική μας καλλιέργεια, με απώτερο στόχο την διασφάλιση των νέων γενεών αλλά και της υψίστης ιστορίας μας. Ζητώ η αιωνία Ελλάς.