Απαραίτητα προσόντα: προθυμία, εργατικότητα, διάθεση & όρεξη για εργασία.

Συνθήκες εργασίας: καλές συνθήκες εργασίας, φιλικό περιβάλλον. Ικανοποιητικός μισθός. Πλήρη ασφάλιση.

Email: [email protected]

 

Τηλ: 2384065122