Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την  Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ.(18.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022
2ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών φύλαξης Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας
3ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών, Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας ετών 2023, 2024 και τυχόν υπόλοιπο πρακτικών έτους 2022 για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
4ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων Δήμου Αλμωπίας
5ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Αλμωπίας
6ο Οικονομική ενίσχυση πολίτη
7ο Τροποποίηση της 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
8ο Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου δημοτικού σχολείου Αριδαίας στο σύλλογο ”Ακρίτες Αλμωπίας” για την διεξαγωγή μαθημάτων παραδοσιακών χορών.
9ο Έκδοση ψηφίσματος στήριξης – συμπαράστασης για τους υπάρχοντες εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Αλμωπίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ