Το «Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Έδεσσα» στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Αντικείμενο της παραπάνω υπηρεσίας  είναι η συμβουλευτική, η κατάρτιση και η πιστοποίηση προσόντων για 20 άτομα με αναπηρία που έχουν την ιδιότητα του ανέργου.

Θα καταρτιστούν 20 άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία, στην παραγωγή τοπικών αναμνηστικών και ειδών δώρων, τα οποία θα είναι δημιουργίες των Ατόμων με Αναπηρία και θα μπορούν να πωλούνται απευθείας στους επισκέπτες, είτε από δική τους επιχείρηση είτε από τα υπόλοιπα καταστήματα της περιοχής του τουριστικού κέντρου. Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και απευθύνεται σε 20 ανέργους ΑΜΕΑ κατοίκους της πόλης της Έδεσσας  και περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 120 ώρες (102 θεωρητική κατάρτιση και 18 ώρες πρακτική) και θα γίνει πιστοποίηση των γνώσεων των καταρτιζομένων. Δικαιολογούνται απουσίες έως το 20% των ωρών κατάρτισης.

Οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν σε πρακτικές παραγωγής αναμνηστικών και ειδών δώρων, ζητήματα ποιότητας στην παραγωγή και τις πρώτες ύλες, συσκευασία, προβολή και προώθηση.

Θεματικές ενότητες:

 • Βιωσιμότητα δημιουργίας επιχειρηματικής μονάδας απο ΑΜΕΑ (ατομικά ή σε κοινοπραξία).
 • Οργάνωση μονάδας παραγωγής τοπικών προϊόντων τουριστικού χαρακτήρα.
 • Οργάνωση της μονάδας παραγωγής τοπικών αναμνηστικών και ειδών δώρων.
 • Οργάνωση μίας βιώσιμης τουριστικής μονάδας στην Έδεσσα πώλησης τοπικών αναμνηστικών και ειδών δώρων.
 • Προώθηση των προϊόντων. Στοιχεία οικονομικής βιωσιμότητας. Αξιοποίηση του τουριστικού δικτύου.
 • Ανάλυση βιωσιμότητας επιχείρησης.
 • Τεχνικές Προώθησης των Πωλήσεων.
 • Υγιεινή και ασφάλεια κατά την εργασία.
 • Τρόποι και τεχνικές Ένταξης στην αγορά εργασίας.

Θα υπάρξει πιστοποίηση των γνώσεων των καταρτιζόμενων.

Οι ωφελούμενοι της πράξης είναι άνεργοι, άτομα με αναπηρία που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Έδεσσας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει την προετοιμασία τους προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα που θα τους διευκολύνουν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Έντυπο Ε1
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας.

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις Νέες Εργατικές Κατοικίες είτε μέσω email στο imoa­[email protected] μέχρι 24/10/2022.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2381025049