Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

 

Θέμα: Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των καθαριστριών- καθαριστών.

Οι βουλευτές Στολτίδης Λεωνίδας και Δελής Γιάννης

 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το υπόμνημα του Σωματείου Καθαριστριών Καθαριστών Νομού Πέλλας, στο οποίο θέτει τα αιτήματά του για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

 

 

 

Αθήνα 29/11/2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές