Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με θέμα την ορθολογική διαχείριση του νερού και την πολιτική προστασία του Δήμου Έδεσσας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαχείριση των νερών του ποταμού Εδεσσαίου και των κλάδων του, καθώς και η συνεργασία του τοπικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Στόχος είναι η διασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για τους καταρράκτες της πόλης αλλά και η διατήρηση του έμβιου πλούτου, που υπάρχει στο δίκτυο των ποταμών. Η συνεργασία των υπηρεσιών θα συνεχισθεί και με ειδικότερες δράσεις, στο πλαίσιο της πρόληψης πολιτικής προστασίας και για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Έδεσσας, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας καθώς επίσης και της ΔΕΗ και, ειδικότερα, του Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ρεύματος Άγρα.