Κατά την έναρξη της συνόδου της ολομέλειας η πρόεδρος Metsola δήλωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή δημοκρατία δέχονται επίθεση.

Η πρόεδρος Metsola κηρύσσει την έναρξη της συνόδου ολομέλειας στις 12-14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο © European Union 2022

Διαβάστε το διάγγελμα της προέδρου σχετικά με τις εν εξελίξει έρευνες των βελγικών αρχών.

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να διεξαχθεί συζήτηση την Τρίτη σχετικά με τις καταγγελίες για χρηματισμό από το Κατάρ και την ευρύτερη ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ακολουθούμενη από ψήφισμα την Πέμπτη.

Υπό το πρίσμα των ερευνών, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης να στείλουν την έκθεση σχετικά με τις απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης βίζα για κατόχους διαβατηρίων Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν και Ισημερινού πίσω στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για περαιτέρω συζήτηση, αντί να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Διαβάστε τη δήλωση του εισηγητή.

Νεοεισερχόμενοι ευρωβουλευτές

Beatrice Covassi (Σοσιαλιστές, Ιταλία) από τις 6 Δεκεμβρίου 2022

Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη

Τρίτη

Η Πρόεδρος έλαβε από το Συμβούλιο αίτημα χρήσης της διαδικασίας κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 163, σχετικά με τον νομοθετικό φάκελο για τον μηχανισμό «μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής +» για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία για το 2023.

Η ψηφοφορία επί του αιτήματος αυτού θα διεξαχθεί την Τρίτη. Εάν εγκριθεί, η ψηφοφορία επί του νομοθετικού κειμένου θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου και δεν υποβληθούν τροπολογίες, η προτεινόμενη πράξη θα ανακοινωθεί όπως εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού.

Συζήτηση μετά από δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις υποψίες για διαφθορά από το Κατάρ και την ευρύτερη ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προστίθεται ως δεύτερο θέμα το απόγευμα, μετά την Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα την Πέμπτη.

Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση στο Σένγκεν προστίθενται ως δεύτερο σημείο το απόγευμα μετά την ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η συνεδρίαση παρατείνεται έως τις 23:00.

Τετάρτη

Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προστασία της ΕΕ από την κατάχρηση του εθνικού βέτο προστίθενται ως δεύτερο σημείο το απόγευμα. Κατά συνέπεια, η συνεδρίαση παρατείνεται έως τις 23:00.

Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφοφορίες είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα «Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα».

Αιτήματα των επιτροπών για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή

Οι αποφάσεις των επιτροπών για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 71) δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ολομέλειας.
Εάν δεν υποβληθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12.00, οι επιτροπές μπορούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.