Σήμερα 30/12/2022 στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, η χορωδία
της 2ας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, φορώντας ποντιακές και Μακεδόνα
αστού στολές, έψαλαν κάλαντα από την Πελοπόννησο και τη Θράκη, υπό τη
διεύθυνση του Λοχαγού (ΜΣ), Ιωάννη Μπάτζιου. Ο Αστυνομικός Διευθυντής
Πέτρος ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ και το προσωπικό της Δ.Α. Πέλλας, υποδέχθηκαν τη
χορωδία με κεράσματα και αντάλλαξαν μαζί τους ευχές για καλές γιορτές
και ευτυχισμένο το νέο έτος 2023.