Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να πραγματοποιήσει στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 κι ώρα 14:00’, Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την «Έγκριση Ισολογισμού κι αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 κι Aπολογισμού  Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2021 Δήμου Σκύδρας».