Στο γιορτινό πνεύμα των ημερών, της πίστης και της αλληλεγγύης, αλλά και στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης κι αξιοποίησης ειδών, ο Δήμος Σκύδρας συγκεντρώνει παιχνίδια και βιβλία σε καλή κατάσταση τα οποία προορίζονται να δοθούν στα εξής ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά: «Παναγία Οδηγήτρια» στα Γιαννιτσά και «Σπίτι της Βεργίνας» στη Βεργίνα Ημαθίας.

Προσκαλούνται και παρακαλούνται, λοιπόν, πολίτες και φορείς να προσφέρουν παιχνίδια ή και βιβλία σε καλή κατάσταση, ώστε να δώσουν χαρά και γνώση στα παιδιά των παραπάνω ιδρυμάτων δίνοντας παράλληλα μια παράταση χρήσης κι αξιοποίησης των προσφερομένων ειδών.

Η συλλογή θα γίνεται στο Δημαρχείο Σκύδρας, από τη Δευτέρα 19 μέχρι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, κατά τις ώρες 09:00΄ έως 13:00΄.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας κι έχει τον τίτλο «Επιχείρηση Re-Play».

Για περισσότερες πληροφορίες ή συνεννοήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν΄ απευθύνονται στην αρμόδια Αντιδήμαρχο Ευφροσύνη Κρητίδου, τηλ.:6977485744.

«Χειρονομία αγάπης για τα παιδιά – Πράξη ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον».