Την 6η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2022.
Καλούμε τους θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, παρακαλώ να μας ενημερώσουν (τηλ. 2381350783 κα Πασιαλή Ουρανία), προκειμένου να τους σταλεί η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη σύνδεση.

.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ