ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΜΕΛΗ

Με  την  υπ’  αριθ.  1/10-1-2023 , αποφάσισε  το  Δ.Σ. , να  συγκαλέσει  στις  8-2-2023 , ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  16.00 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου , Τακτική  Γενική  Συνέλευση , με  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  τα  παρακάτω:

  1. Εκλογή Προέδρου  Γ.Σ.
  2. Εκλογή δύο  πρακτικογράφων
  3. Εκλογή τριμελούς  Εφορευτικής  Επιτροπής
  4. Απολογισμός εσόδων-εξόδων  2022
  5. Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων  2023
  6. Έκθεση Εξελεγκτικής  Επιτροπής
  7. Διοικητικός απολογισμός  απερχόμενου  Δ.Σ.
  8. Αρχαιρεσίες για  την  εκλογή: Α)  9  τακτικών  και  3  αναπληρωματικών  για  το  Δ.Σ.  και  Β)  3  τακτικών  και  1  αναπληρωματικού  για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή.

 

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  απαρτία , η  Γ.Σ.  θα  επαναληφθεί  την  ίδια  μέρα  και  ώρα  17.00 , στον  ίδιο  χώρο   με  τα  ίδια  θέματα  ημερήσιας  διάταξης. Όσα  από  τα  μέλη  επιθυμούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  την  εκλογή  τους , θα  πρέπει  να  υποβάλουν  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  αίτηση , δηλώνοντας  σε  ποιο  όργανο  επιθυμούν  να  εκλεγούν , μέχρι  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3-2-2023  και  ώρα  14.00 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου. Οι  υποψήφιοι  πρέπει  κατά  την  υποβολή  της  αίτησής  τους  να  είναι  ταμειακώς  εντάξει. Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εργασίες  της  Γ.Σ.  έχουν  ΜΟΝΟ  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη.

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΣΙΩΝΗΣ