Πραγματοποιήθηκε σήμερα [13-01-2023] και ώρα 10.00’ στην έδρα της Δ/νσης
Αστυνομίας Πέλλας η κατάταξη έντεκα [11] Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Σώμα
της Ελληνικής Αστυνομίας, καταγόμενων από την Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας. Κατά τη διάρκεια της τελετής, απευθύνθηκαν σε αυτούς
καλωσορίζοντας τους στο Σώμα και τους ευχήθηκαν υγεία και καλή τύχη
στη σταδιοδρομία τους, οι: α] Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας,
Αστυνομικός Δ/ντής κ. ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ Πέτρος, β] Υπασπιστής Δ/νσης
Αστυνομίας Πέλλας, Αστυνόμος Β΄ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Γεώργιος και γ] Προσωπάρχης
της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας, Υπαστυνόμος Β΄ ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ Νικόλαος.