Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για την παράνομη αλιευτική δραστηριότητα που ακούν τουρκικά αλιευτικά σκάφη που συνήθως συνοδεύονται από σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής τόσο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων όσο και στα διεθνή ύδατα. Η παράνομη αυτή αλιευτική δραστηριότητα δεν υπονομεύει μόνο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά θέτει και ένα τεράστιο ζήτημα παράνομου ανταγωνισμού στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους αλιείς. Οι αρνητικές συνέπειες από την παράνομη τουρκική αλιευτική δραστηριότητα πολλαπλασιάζονται από το γεγονός ότι τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους περιορισμούς που ισχύουν για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ καθώς ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες με απαγορευμένο εξοπλισμό και σε περιόδους που απαγορεύεται η αλιεία.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Η παράνομη αλιευτική δραστηριότητα της Τουρκίας δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδος-Τουρκίας. Η παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας παραβιάζει τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αμφισβητεί την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κρατών μελών.

Η Ελλάδα έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ωστόσο η συστηματικά παράνομη αλιεία από τουρκικά αλιευτικά σκάφη που συνήθως συνοδεύονται από σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής τόσο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων όσο και στα διεθνή ύδατα υπονομεύουν τις προσπάθειες για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ενώ τίθεται και ζήτημα παράνομου ανταγωνισμού στους αλιείς της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρνητικές συνέπειες πολλαπλασιάζονται από το γεγονός ότι τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους περιορισμούς που ισχύουν για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ καθώς ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες με απαγορευμένο εξοπλισμό και σε περιόδους που απαγορεύεται η αλιεία.

Σε ανάλογες περιπτώσεις παράνομης αλιείας από τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει αποφασιστική θέση αλληλεγγύη στα κράτη μέλη. Η μη αποτελεσματική ανταπόκριση και ιδίως η άσκηση πίεσης για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σχετικά με την καταφανώς παράνομη αλιευτική δραστηριότητα από πλευράς της Τουρκίας ενθαρρύνει την παράνομη συμπεριφορά και οδηγεί σε περαιτέρω όξυνση των εντάσεων σε βάρος της ειρήνης, της ασφάλειας, των σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή. 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τι κυρώσεις θα επιβάλλει για να αντιμετωπίσει την παράνομη αλιευτική δραστηριότητα της Τουρκίας και να υπερασπίσει τα δικαιώματα των αλιέων της ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 1005/2008 που παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας από τρίτες χώρες;»